GDPR

Poučení o ochraně osobních údajů

Chráním osobní údaje mých klientů

Vzhledem k provozované realitní a zprostředkovatelské činnosti nakládám s některými osobními údaji klientů. Vnímám proto citlivost těchto údajů a plně respektuji právo na soukromí. Tyto údaje chráním a zavazuji se je jakkoli neposkytovat třetím stranám, není-li to předmětem spolupráce.

Krigarová-reality se řídí obecným nařízením o ochraně údajů (EU) 2016/679 – General Data Protection Regulation (dále jen GDPR).

V rámci provedené analýzy nakládání s osobními údaji definuji, za jakým účelem tato data zpracovávám a uchovávám a porovnala výsledky s právními tituly, jež mi určují povinnost vybraná data archivovat. Řídím se pravidly o nakládání s osobními údaji a jejich ochraně.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Klient má právo odvolat již udělený souhlas se zpracováním osobních údajů. V takovém případě jeho údaje odstraním, nebude-li v tom bránit platná legislativa ČR.

Odvolání souhlasu – stačí zaslat email na emailovou adresu: krigarova@seznam.cz, a uvést konkrétní odvolání souhlasu.

Právo být zapomenut

Fyzická osoba má právo být zapomenut/a (výmaz osobních údajů ze všech databází). V takovém případě vaše údaje odstraním, nebude-li v tom bránit platná legislativa ČR.

O výmaz osobních údajů lze požádat emailem na emailovou adresu krigarova@seznam.cz. .

Právo být zapomenut má subjekt údajů kdykoliv a výmaz je proveden u všech osobních údajů, kterých se netýká jiná zákonná povinnost.

Zvolte si typ nemovitosti
Sdílet na sociálních sítích