Hypotéky a financování nemovitostí

Otázku financování vlastního bydlení si velmi pravděpodobně položí minimálně jednou v životě téměř každý z nás. Řešení na finančním trhu v ČR je mnoho. Hledáme-li řešení pro nás efektivní, je nutné definovat si oblasti, které se budeme snažit při hledání právě toho našeho efektivního řešení optimalizovat. Jsou jimi:

 • minimalizace celkového přeplatku (zahrnuje sazbu, poplatek za správu úvěru, počáteční náklady spojené s úvěrem, apod.)
 • minimalizace doby splácení (čím delší doba splácení, tím vyšší přeplatek a naopak)
 • maximalizace bezpečí (v tom smyslu, že úvěr si nastavíme tak, aby to pro nás bylo celkové měsíční zatížení splátkou bezpečné, v čase udržitelné a stabilní).

Při výběru pro nás optimálního řešení bude čelit třem základním otázkám:

1. je pro mne lepší půjčit si u stavební spořitelny či u banky?
Stavební spořitelny poskytují překlenovací a řádné úvěry. Průběh úvěru, především toho překlenovacího se významně liší od hypotečních úvěrů u bank. V určitém případě může být úvěr od stavební spořitelny dobrou volbou, v jiném pak velmi nevhodným rozhodnutím. V ojedinělých případech je dokonce optimální vzájemná kombinace.

2. jak si úvěr správně nastavit?
Samotné nastavení úvěru je mnohdy významnější, než úroková sazba. Bohužel v praxi je často opomíjeno. Existují dva způsoby nastavení hypotečního úvěru, které se od sebe diametrálně liší v přínosu pro klienta.

3. co všechno budu potřebovat k vyřízení úvěru? Jak to dlouho bude trvat? Budu mít při své práci časové kapacity vše vyřídit?
Při vyřizování úvěru budeme jednat se stavební spořitelnou/bankou, s katastrem nemovitostí, s advokátem, s prodávajícím, s realitním makléřem, s odhadcem nemovitostí, případně se svým finančním poradcem. Již podle počtu zainteresovaných stran je zřejmé, že situace bude odlišná od běžného nákupu jakékoli movité věci (auto, PC, mobil, TV)

Na finančním trhu se můžete setkat s následujícími finančními zprostředkovateli, kteří Vám s výše uvedeným mohou více či méně pomoci:

 • zaměstnanci stavebních spořitelen a bank
 • obchodní zástupci stavebních spořitelen a bank
 • makléři zabývající se financováním bydlení
 • nezávislí finanční poradci

Nezávislý finanční poradce:

Profese nezávislého finančního poradce není v ČR zatím regulována a zákonem stanovena oproti západním zemím Evropy či USA. V ČR se za finanční poradce označuje celé spektrum lidí, kteří však ve skutečnosti finančními poradci nejsou. Opravdový finanční poradce je při své práci komplexí (orientuje se v segmentu úvěru, spoření/inves­tování, bezhotovostního styku i pojištění), je nezávislý (na finančních institucích i na výši provize, kterou má u všech finančních institucí stejnou) a je poradcem (člověk, který Vám poradí ten nejefektivnější postup řešení dané situace tak, aby jste dosáhli svého cíle). Finanční poradce Vám neprodává finanční produkty, ale poradí jak efektivně v dané situaci postupovat. Na finanční produkty nahlíží jako na nástroje, podobně jaké lékař na léky. Postup může být tvořen i celou řadou úkonů nefinanční povahy. Zná a při své práci používá pravidla finančního plánování, pravidla finanční bilance, pracuje s rodinným cash flow a s cíly klienta. Vytvoří Vám individuální finanční plán, kde je navržený postup přehledně sepsaný. Je Vám k dispozici dlouhodobě, nikoli jen na začátku. Finanční poradce investuje do svého vzdělání a buduje si dobré jméno ve svém okolí díky perfektně odvedené práci. Mimo dobrých referencí na jeho osobu poznáte ty nejlepší finančního poradce i podle získaného vzdělání v oboru finančního plánování. V USA poznáte špičkového finančního poradce/plánovače podle titulu uváděného za jeho jménem: CPA (Certified Public Accountant), CFP (Certified Financial Planner), v Evropě pak podle titulu uváděného též za jeho jménem, EFP (European Financial Planner)1, EFA (European Financial Adviser)2. Tito odborníci pak poskytují službu finančního plánování na té nejvyšší možné úrovni.

1.Doložení všech dokumentů je na klientovi.
2.Doložení všech dokumentů je na klientovi.
3.Kvalitní makléř drtivou většinu dokumentů zajistí za klienta.
4.Vždy zajistí drtivou většinu dokumentů za klienta.
5.Tento titul není možné zatím v ČR získat.
6.V ČR je k 9/2014 celkem 105 držitelů tohoto prestižního titulu.

Dokumenty nutné ke schválení úvěru:

 • Žádost o úvěr
 • Kopie občanského průkazu a druhého dokladu totožnosti
 • Prokázání příjmu (potvrzení o příjmu od zaměstnavatele, daňové přiznání, přídavky na děti, rodičovský příspěvek, nájemní smlouva atd.)
 • Odhad (smluvní odhadce banky)
 • Původní nabývací titul (kupní smlouva, darovací smlouva, dědictví)
 • Aktuální list vlastnictví, kopie katastrální mapy (ne starší 30 dnů)
 • Rozpočet (v případě rekonstrukce)
 • Návrh kupní smlouvy/smlouvy o budoucí kupní smlouvě

Dokumenty nutné k čerpání úvěru:

 • Kupní smlouva s ověřenými podpisy
 • Stavební povolení – je-li třeba u rekonstrukce
 • Vinkulace pojištění nemovitosti dle podmínek banky, popř. vinkulace životního pojištění
 • Potvrzený návrh na vklad zástavního práva na katastr nemovitostí
 • List vlastnictví se zapsanou zástavou – podle podmínek banky
 • Případně další materiály dle potřeby (životní pojištění, potvrzení o bezdlužnosti z FÚ, zrušení kontokorentu/kre­ditní karty atd.)

Spokojenost a rychlost ve vyřizování financování je kritériem pro spokojené kupující, ale zároveň i prodávající.

S financováním nemovitosti vám poradí Miroslava Kulhánková hypotéční makléřka Gepard

 
Zvolte si typ nemovitosti
Sdílet na sociálních sítích